Landstinget finansierar glasögon- eller kontaktlinsstöd för patienter med diagnoser som afaki, dubbelseende och specifika fall av skelning.

Via din husläkare kan du få remiss till en ögonläkare som ställer diagnos och skriver ett intyg till en legitimerad optiker. Optikern provar sedan ut glasögon eller kontaktlinser efter dina behov.

Längst ner i artikeln finns information om vilka optiker som landstinget har avtal med för glasögonbidrag.

Afaki

Afaki betyder avsaknad av lins i ögats optiska system.

Tidigare opererades linsen bort som en behandling mot grå starr. Synen kompenserades därefter med tjocka glasögon eller kontaktlinser. Om din lins har tagits bort som ett led i en starrbehandling har du rätt till bidrag för glasögon. Glasen kan behöva bytas ungefär vart tredje år.

Hos vuxna med grå starr ersätter man numera den defekta linsen med att operera in en ny lins.

Grå starr hos småbarn är mycket ovanligt, endast några tiotal fall per år upptäcks i Sverige. Afakin kompenseras då med glasögon eller kontaktlinser. Operationer där linser opereras in även på småbarn har dock inletts i begränsad omfattning.

Dubbelseende

Dubbelseende är ett symtom med flera möjliga orsaker och kan uppstå genom exempelvis skelning, ögonmuskelförlamning vid stroke, frakturer i ögonhålan eller orsakade av operativa ingrepp. Den aktuella orsaken fastställs genom olika tester. För att patienten ska vara berättigad till stöd ska tillståndet bedömas som bestående eller långvarigt.

Ersättning

Du betalar årskostnaden för glasögonglas upp till 1 000 kronor till optikern, resten står landstinget för. Detsamma gäller för kontaktlinser inklusive rengöring, kontroll och arbete. För barn under åtta är det helt avgiftsfritt.

Avgränsningar

  • har du inopererade linser i ögat får du inte bidrag till korrektionsglas
  • bågarna bekostas alltid av dig
  • två par glas kan ordineras eller ett par bifokala (dubbelslipade) alternativt progressiva glas
  • behöver du på grund av medicinska skäl solglasögon, bländskydd eller färgad lins krävs att en ögonläkare skriver ett speciellt intyg.
  • vid återanskaffning av förlorade eller skadade glas bedöms behovet av legitimerad optiker
  • vid återanskaffning av linser medges högst följande antal byten: stabila linser – ett byte per år, mjuka linser för dagsbruk – två byten per år, mjuka linser för dygnet-runt-bruk – tre byten per år. Om det finns medicinska skäl för tätare byten, ska detta styrkas med läkarintyg.
  • kontaktlinsvätskor ersätts inte
  • kontaktlinser kan ordineras istället för eller som komplement till glasögon.

Optiker med avtal

Om du vill veta vilka optiker du kan vända dig till, klicka på länken till höger