Färdtjänsten är till för dig som på grund av en varaktig funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik, såsom bussar, T-bana och pendeltåg.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänsten i Stockholms län är en del av kollektivtrafiken och utför färdtjänstresor, sjukresor och tjänsteresor.

Färdtjänstresor görs med vanliga taxibilar eller med större specialanpassade bilar, så kallade specialfordon. För det mesta åker flera personer tillsammans eftersom färdtjänstresor samplaneras.

Du kan även resa med närtrafikbussarna. Närtrafiken är mindre bussar med golv i samma nivå som trottoaren. En ramp gör påstigningen enklare för dig med rullator eller rullstol. Dessa busslinjer går i områden där många äldre bor. Närtrafiken kallas även servicebussar, servicelinjer eller flexlinjer.

Du som har färdtjänst kan dessutom åka gratis med den allmänna kollektivtrafiken om du visar upp ditt färdtjänstkort. Du får även ta med dig en ledsagare eller medföljare utan avgift.

Vart kan jag resa?

Du kan resa med färdtjänst inom hela Stockholms län.

Om du åker till ett annat län och behöver göra resor inom det länet kan du som har rätt till färdtjänst ansöka om utomlänsbiljetter hos Färdtjänstens kundservice. För att få biljetter i tid behöver du beställa dessa minst tio arbetsdagar i förväg. Du har rätt till ett visst antal resor och varje resa minskar ditt resesaldo.

Riksfärdtjänst

Om du behöver resa med färdtjänst från ditt hem till andra kommuner utanför Stockholms län kan du ansöka om riksfärdtjänst. Du ansöker om riksfärdtjänst hos din hemkommun.

Riksfärdtjänst är till för att underlätta för dig som på grund av en funktionsnedsättning inte kan resa med vanliga färdmedel. Om du beviljas riksfärdtjänst kan du få ersättning för resor som måste ske med annat färdsätt än normalt på grund av din funktionsnedsättning. Resa beviljas med billigaste möjliga färdsätt. Du kan även få ersättning för ledsagares resekostnad.

Så här ansöker du om färdtjänst

  1. Kontakta din behandlande läkare eller din husläkare för att få ett färdtjänstintyg.
  2. Läkarintyget skickas till den kommun där du är folkbokförd. Färdtjänstutredaren i din hemkommun sänder ett brev till dig tillsammans med en ansökningsblankett där du beskriver ditt behov av färdtjänst samt bifogar ett fotografi.
  3. Du får träffa en färdtjänstutredare som utreder ditt behov av färdtjänst utifrån din funktionsnedsättning.
  4. Handlingarna (läkarintyg, utredning, din egen ansökan och fotografi) skickas till Färdtjänsten på Stockholms läns landsting som beslutar om tillstånd för färdtjänst.

Beställ färdtjänstresa

En färdtjänstresa kan beställas tidigast 28 dagar och senast 30 minuter före resan. I vissa delar av länet behöver du beställa resan längre tid i förväg. Taxiresorna beställs efter fasta avgångstider. Dessa är normalt tre gånger i timmen: tio över, halv och tio i, men kan variera beroende på var du bor.

Du ringer själv och bokar din färdtjänstresa.

  • Taxi, telefon 08-555 78 100
  • Specialfordon, telefon 08-720 80 00

Automatiska tjänster för beställning av färdtjänst

Automatbokning via telefon 0200-11 44 11

Via en automatisk telefontjänst kan du beställa resa, avboka och kontrollera hur många resor du gjort. Tjänsten är röststyrd och du får tala in det du vill göra.

Du kan även göra beställningen med knappval på telefonen men då behöver du registrera adresser hos Färdtjänsten. Ladda ner blanketten från Färdtjänstens hemsida, klicka på länken till höger. Om du vill avboka en resa eller ta reda på hur många resor du har gjort behöver du en säkerhetskod (pinkod). Koden är de fyra sista siffrorna i ditt personnummer.

Resebeställning online

Om du har tillgång till internet kan du boka din resa på Resebeställning online. Du loggar in med ditt kundnummer och personlig kod. Din personliga kod är de fyra sista siffrorna i ditt personnummer. Du kan beställa, avbeställa och kontrollera beställda resor. För att boka din resa online, klicka på länken till höger.

Avbokning

Om du vill avboka en beställd resa med färdtjänst måste du göra det senast 30 minuter innan resans början, annars får du betala för resan och den dras från ditt resesaldo.

Om färdtjänstbilen inte kommer

Ibland händer saker som gör att bilen inte kommer. Om du har väntat i minst 20 minuter från den tid som bokats, ring Färdtjänstens resegaranti på telefon 0200-77 66 55. Resegarantin hjälper då till att så snabbt som möjligt få fram en bil.

Om färdtjänstbilen är försenad minst 20 minuter från den tid som är bokad har du även möjlighet att ta en taxi och betala resan kontant. För att få ersättning för den resan måste du skicka in ditt kvitto till Färdtjänsten inom tre månader.

Ledsagare

Om du inte klarar att genomföra färdtjänstresan på egen hand kan du ansöka om tillstånd att utan kostnad ta med en ledsagare. Ledsagare är en person som du ordnar själv och som hjälper dig under resan. Kontakta Färdtjänstens kundservice för ansökningsblankett.

För att du ska kunna beviljas ledsagare ska ditt behov vara återkommande och knutet till själva resan. Du får inte ledsagare för att du behöver stöd och hjälp när du kommit fram till resmålet.

Barn under 12 år som beviljas färdtjänst får automatiskt rätt till ledsagare och behöver inte ansöka om det.

Medresenär

Du som inte har rätt att ta med ledsagare kan ändå ta med dig en annan person på resan, en så kallad medresenär. Du betalar då 20 kronor per resa. Du bokar resan per telefon och talar om att du har en medresenär.

Om du anmält till kundservice att du har egna barn under 18 år får dessa, i mån av plats, följa med utan extra kostnad.

Vad kostar resan med färdtjänst?

Du betalar 70 kronor per påbörjade 30 kilometer upp till högkostnadsskyddet.
När du betalt upp till 690 kronor under en månad reser du utan kostnad, (420 kronor om du är pensionär, har aktivitets- eller sjukersättning eller är barn och ungdom som inte fyllt 20 år).

Hur mycket får du resa?

På din räkning redovisas hur många resor du har kvar. Detta är ditt resesaldo.

I grunden får du 72 resor på ett kalenderår. Utöver dessa kan du år 2009 få ytterligare 118 resor. Dessa resor får du automatiskt på ditt resesaldo när du rest ett visst antal resor. Du kan även ansöka om extra resor för bland annat arbete och högskolestudier. Kontakta Färdtjänstens kundservice så får du reda på vad som gäller för just dig.

Läs mer

Läs mer i menyn till vänster eller genom att klicka på länkarna uppe till höger.