Ibland ställs en operation in trots noggrann planering. Det är givetvis besvärligt för dig som ska opereras. Landstinget har bestämt att du som patient kan få en ekonomisk kompensation med 1 500 kronor om din operation blir inställd mindre än 48 timmar före planerad tid. Med operation menas en åtgärd som landstinget bedömer ha en viss svårighetsgrad.

Trots omsorgsfull planering händer det ibland att en operation ställs in med kort varsel. Vårdgivaren ska i anslutning till besked om inställd operation ge en förklaring till det inträffade och informera om dina möjligheter till ekonomisk kompensation.

Ersättning betalas ut om operationen ställs in mindre än 48 timmar före planerad tid och endast till personer som är folkbokförda i Stockholms län. Du kan inte få någon kompensation om operationen blir försenad och påbörjas inom 24 timmar efter den planerade tiden.

Du måste själv ansöka om att få ersättningen hos vårdgivaren. Din vårdgivare ska hjälpa till med ansökan och utföra utbetalningen.