I vissa situationer finns möjlighet att få ekonomisk ersättning eller bidrag. Det kan exempelvis vara vid sjukdom, behov av hjälpmedel eller om du drabbats av en skada i vården. Här kan du läsa mer om de ersättningar och bidrag som finns.