Kommunen erbjuder många olika former av stöd och hjälp till dig som är äldre, så kallad äldreomsorg. I denna artikel beskrivs vad som gäller oavsett var i Stockholms län du bor. På kommunernas webbplatser kan du läsa mer om vilka tjänster som finns i respektive kommun.

När du blir äldre kan du behöva stöd och hjälp för att leva tryggt och självständigt. Om du behöver hemtjänst, färdtjänst eller annat stöd ska du kontakta kommunen eller stadsdelen.

Så ansöker du om äldreomsorg

Du ansöker om hjälp hos en biståndshandläggare i kommunen eller stadsdelen som du bor i. Biståndshandläggaren utreder och bedömer om du har rätt till hjälp och stöd. Din ansökan prövas individuellt. Det innebär att det är just dina hjälpbehov som prövas. Läs mer om hur du ansöker i just din kommun på God man.