Under stöd och hjälp hittar du information om en del av de stödinsatser som landstinget och kommunerna tillhandahåller. I vissa avseenden vänder du dig till försäkringskassan.

Här hittar du även information om vad det kostar att besöka vården.