Vårdgarantin är till för att du inom rimlig tid ska få kontakt med vården och få den vård du behöver. Vårdgarantin gäller planerad vård som är beslutad av läkare. Akut vård får du omgående.

Vårdgarantin innebär att du kan byta vårdgivare om din nuvarande vårdgivare inte kan erbjuda dig besök och behandling inom en viss tid. Läs mer om vilka tidsgränser som gäller för vårdgarantin här nedan. Utredningar, exempelvis röntgen, ingår inte i vårdgarantin.

Vårdgarantin är inskriven i Patientnämnden.