Som invånare i Stockholms läns landsting kan du välja att få vård i ett annat landsting.

Detta gäller vård som finansieras av Stockholms läns landsting:

  • inom primärvård, till exempel besök hos husläkare
  • inom öppen specialistvård
  • när du blir inlagd på sjukhus.

All vård är inte finansierad av landstinget – det gäller till exempel inte kosmetiska operationer och vissa vaccinationer. Då gäller inte heller valfrihet till andra landsting.

För Mina vårdkontakter.

Du kan också dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, . De som svarar kan även tala om vilken vårdcentral du är listad på.

För råd på arabiska ring 08-528 528 38.