Om du behöver göra en speciell undersökning, behandling eller en operation kan du ibland behöva vänta på din tur. På Vårdomsorg kan du jämföra väntetider och välja den mottagning eller det sjukhus som har kortast väntetid.

För vissa åtgärder i vården måste du vänta på din tur. Det kan handla om operationer, särskilda behandlingar eller undersökningar. För att få så kort väntetid som möjligt kan du Patientnämnden.