En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning. Det är din vårdgivare som beslutar om du är berättigad till sjukresa.

Det är ditt medicinska tillstånd och behov som avgör om du blir berättigad till sjukresa, samt vilket form av sjukresa du kan få. Du kan bli berättigad en sjukresa med:

  • egen bil
  • taxi
  • specialfordon (rullstolstaxi).

Du kan inte kräva att få sjukresa. Du kan inte heller få sjukresa om skälet är att:

  • du har långt till eller från mottagningen
  • tidpunkten för besöket gör att det är besvärligt att färdas med kollektivtrafik.

Du kan inte heller få sjukresa för att besöka företagshälsovård, hälsokontroller, egenvård eller friskvård.

Sjukresekort

Om din vårdgivare anser att du är berättigad till sjukresa med taxi eller specialfordon får du ett blått sjukresekort. Sjukresekortet gäller för alla resor som du har fått beviljade, så spara kortet om du behöver det flera gånger. Det är din vårdgivare som fyller kortet med sjukresor. Ta alltid med kortet när du reser, du måste visa det för föraren.

Tappar du kortet eller förlorar det på annat sätt ska du vända dig till din vårdgivare eller till Kundservice för färdtjänst på 08-720 80 80 för att spärra det gamla kortet. Kundservice för färdtjänst eller din vårdgivare skickar ett nytt kort hem till dig.

Färdtjänstresenär

Om du har rätt till Högkostnadsskyddet för sjukresor är 1400 kr. Det betyder att du, under 12 månader, inte behöver betala mer än sammanlagt 1400 kronor för sjukresor. När du har kommit upp till högkostnadsskyddet ser Kundservice för färdtjänst till att du inte behöver betala för sjukresan fram till den dagen ditt frikort går ut. Du får inget frikort i handen utan datasystemet håller reda på när du ska börja betala igen.

Vänd dig till Kundservice för färdtjänst om du har frågor om högkostnadsskydd och frikort vid sjukresor, telefon 08-720 80 80.

Frågor

Om du har frågor om sjukresor kan du tala med din vårdgivare eller kontakta Kundservice för färdtjänst på telefon 08-720 80 80. Kundservice för färdtjänst har öppet måndag till fredag 07.00–20.00, lördag och söndag 09.00-17.00.