En remiss innebär att din läkare skickar en skriftlig begäran om exempelvis en bedömning, undersökning eller behandling till en annan läkarmottagning eller ett laboratorium. En remiss kan även skickas till andra, som sjukgymnastmottagning, dietistmottagning eller distriktssköterskemottagning.

En remiss är ett slags kommunikation mellan olika vårdgivare. Remissen innehåller viktig information, och med en remiss blir det lättare för vårdpersonalen att veta vad som behöver göras och hur bråttom det är med exempelvis en undersökning.

Det finns två slags remisser:

  • allmänremisser
  • laboratorie- och röntgenremisser.

Mina vårdkontakter.

För råd på arabiska ring 08-528 528 38.