Rehabiliteringsgarantin är till för dig som är sjukskriven eller riskerar att bli sjukskriven på grund av olika besvär. Besvären kan vara långvarig smärta eller att du mår dåligt av ångest, depression eller stress. Rehabiliteringsgarantin syftar till att du får behandling, så att du kan återfå din arbetsförmåga.

Rehabiliteringsgarantin gäller dig mellan 16-67 år, som är eller riskerar att bli sjukskriven på grund av följande besvär:

  • mottagningar som behandlar med kognitiv beteendeterapi (pdf)

Mottagningarna i listorna är godkända av Stockholms läns landsting för att ge mulitmodal rehabilitering samt kognitiv beteendeterapi. Landstinget godkänner kontinuerligt mottagningar som fyller kraven för rehabiliteringsgarantin.

Du kan även vända dig direkt till en mottagning, men det går oftast snabbare om din läkare skickar en remiss.

Ett nationellt samarbete

Rehabiliteringsgarantin är ett samarbete mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Stockholm läns landsting gick med i samarbetet 2009.