Har du tagit ställning till organdonation? Oavsett om du bestämmer dig för att donera eller inte är det bra om du meddelar ditt beslut till Donationsregistret. Om du ändrar dig kan du alltid ändra dina uppgifter.

Idag står fler än 750 svårt sjuka människor i Sverige i kö för att få organ transplanterade.

Alla kommer inte att kunna erbjudas en organtransplantation eftersom antalet donerade organ inte täcker behoven.

Den som vill kan donera sina organ och vävnader så att ett eventuellt ingrepp görs efter att man dött. Självklart varierar det från person till person hur man ställer sig till donation av sina organ. Ditt beslut respekteras, oavsett vad du bestämmer dig för.

Det är också bra om dina anhöriga eller närstående känner till din önskan. Om du avlider utan att ha tagit ställning och berättat hur du vill göra utgår sjukvården från att du vill donera.

Innan några ingrepp görs tillfrågas alltid dina anhöriga. De har rätt att säga nej. Är de inte överens eller om de inte kan nås får en donation inte genomföras.

Gör så här

För att beslutet ska bli tydligt dokumenterat bör du välja minst ett av tre följande alternativ. Alla väger lika tungt och det är alltid ditt senaste beslut som gäller. Du kan:

  • anmäla dig till Donationsregistret hos Socialstyrelsen via deras webbplats skapa och skriva ut ett donationskort själv via webbplatsen Livsviktigt.
  • berätta för dina anhöriga och närstående om din vilja och ditt beslut.

Vem kan bli organdonator?

De allra flesta kan donera organ och vävnader. Det är organens och vävnadernas kondition som avgör om donationen är möjlig. Någon övre åldersgräns finns inte, utan man kan mycket väl bli donator även om man är över 75 år. Det finns heller ingen undre åldersgräns. Även barn får alltså donera organ, så länge föräldrarna är överens om att barnet skall få donera.

Om en person blir aktuell för en donation görs alltid en medicinsk utvärdering om lämpligheten som donator. Man kontrollerar ifall den tilltänkte donatorns organ kan tillvaratas ur medicinsk synpunkt. Exempel på hinder kan vara vissa sjukdomar och sjukdomstillstånd.

Endast personer som dör på en intensivvårdsavdelning kan bli aktuella som organdonatorer. Personen måste vårdas i respirator i dödsögonblicket. Kan man inte donera organ kan man ofta donera vävnader. Varje år genomförs cirka 700 vävnadstransplantationer i Sverige. Till exempel kan sammanlagt cirka 600 personer se igen sedan de fått en ny hornhinna.

Vad kan man donera?

Idag kan man transplantera organ som njure, lever, hjärta, lunga, bukspottskörtel och i vissa fall tunntarm. Det går även att transplantera vävnader som hud, hornhinna, hjärtklaff och benvävnad.

I din anmälan kan du välja bort organ som du inte vill donera. Det går att bestämma att donationen endast gäller för transplantation. Då används inte organen vid medicinsk forskning eller undervisning. Som donator har du rätt att vara anonym.

I Sverige genomförs cirka 650 organtransplantationer varje år, de flesta organ som transplanteras är njure och lever.