Vad gäller för dig som patient? Här är några exempel på lagar som styr hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. De gäller för både vård som drivs av landstinget och vård i privat regi.

Lagarna inom hälso- och sjukvården finns för att du som patient ska känna trygghet och förtroende i dina kontakter med vården.

  • Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Den anger vad landstinget, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda dig som patient. stöd och service.

Socialstyrelsen är den myndighet som övervakar att hälso- och sjukvården följer gällande lagar och bestämmelser. De bevakar att du får en god och säker vård och att dina rättigheter tas till vara.