Högkostnadsskyddet betyder att du betalar ett maxbelopp i patientavgifter under ett år. När du uppnått maxbeloppet får du ett frikort som ger dig rätt till kostnadsfri vård.

Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än ett visst belopp i patientavgifter under ett år.

Till Mina vårdkontakter.

Du kan även dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, . De som svarar kan också tala om vilken vårdcentral du är listad på.

För råd på arabiska ring 08-528 528 38.