Om du är gravid och blir hänvisad till en förlossningsort utanför länet har du rätt till ersättning för rese- och boendekostnader. Även om du själv väljer att föda på annan ort kan du ha rätt till ersättning. Detta gäller om du bor i Stockholms län. Det behövs ingen remiss från Stockholms läns landsting.

Regler för rese- och boendekostnader

Om du blir hänvisad av en förlossningsklinik eller själv väljer att föda ditt barn på annan ort ersätter Stockholms läns landsting resekostnaderna för dig och en medföljande anhörig/närstående enligt regelverket för Mina vårdkontakter.

Adress och telefonnummer till mottagning i andra län hittar du på respektive läns webbplats.