Journal skrivs för alla patienter. Den innehåller de uppgifter som behövs för att ge dig en god och säker vård.

Journalen är i första hand ett arbetsredskap för dem som arbetar med och ansvarar för din hälso- och sjukvård, men du har oftast rätt att läsa vad som står i den. I journalen antecknas, förutom ditt namn och ditt personnummer, bland annat:

  • nödvändiga uppgifter om bakgrunden till den vård du fått
  • uppgifter om din diagnos, varför du fått en viss behandling eller varför din diagnos lett till ett visst beslut
  • nödvändiga uppgifter om vad som gjorts och vad som är planerat
  • vem som gjort anteckningarna och när de gjordes.

Uppgifterna i din journal skyddas av väljer att byta till en ny husläkare kan han eller hon kontakta din tidigare husläkare och begära att få din journal.

ID-handling

För din egen säkerhets skull måste du alltid (såvida det inte gäller en akut nödsituation) visa legitimation när du besöker hälso- och sjukvården som patient. Det gäller även tandvård. Allt för att undvika förväxlingar och därmed uppnå en säker vård.

Läs din födelsejournal

Om du vill läsa din födelsejournal måste du veta din mors namn och personnummer samt på vilket sjukhus du föddes. Din födelsejournal är egentligen din mors och därför måste du ha samtycke från din mor om du vill se hela journalen. Du kontaktar sjukhuset där du föddes.

Om du föddes före den 1 januari 1971 i Stockholms stad på en förlossningsklinik som numera är nedlagd, till exempel Stockholms Allmänna BB, finns journalen i Stockholms stadsarkiv. Om du föddes på en förlossningsklinik i övriga länet som nu är nedlagd finns din födelsejournal hos Landstingsarkivet.