Alla barn har rätt att växa upp och ha det bra. Det står i FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som du kanske hört talas om.

Sverige och nästan alla länder i världen har lovat att de ska följa Barnkonventionen. Det betyder att du som är barn och inte äldre än 18 år har rätt till vissa saker, du har rättigheter. Det spelar ingen roll om du är kille eller tjej, vilket land du kommer ifrån, vilken tro du har eller vilket språk du talar. Du är lika mycket värd som alla andra.

Du har rätt att säga vad du tycker och rätt att bli lyssnad på. Du har rätt att få gå i skolan och att leka på din fritid. Du har rätt att bli vänligt bemött. Ingen får göra dig illa, Patientnämnden. De lyssnar på dig och hjälper till att lösa problem.

Bland länkarna till höger kan du läsa mer om Barnkonventionen och titta på filmer om hur det går till att röntgas, att undersökas med ultraljud och hur tandläkaren lagar en tand.