Här finns länkar till Stockholms läns kommuners information om fixarservice för äldre. Klicka på den kommuns webbsida som du vill besöka.

Österåker