Vuxna personer utan tillstånd att vistas i Sverige (papperslösa) har rätt till subventionerad vård och tandvård som inte kan vänta, all mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och läkemedel. Lagen gäller inte personer som har medborgarskap, uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller visum i Sverige eller något annat land i Europeiska Unionen (EU).

Den som befinner sig i Sverige utan tillstånd är till exempel en person som har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som har löpt ut, och därefter stannar kvar i landet. Det kan också vara en person som har sökt uppehållstillstånd eller asyl här, men som har fått avslag och därefter håller sig undan från att bli utvisad, eller en person som kommit till Sverige utan att ge sig till känna för myndigheterna.

Hälsoundersökning

Både barn och vuxna som vistas utan giltigt tillstånd i Sverige har rätt till en hälsoundersökning. Syftet med hälsoundersökningen är att upptäcka sjukdomar, informera om hälso- och sjukvård i Stockholms län och att ta prover enligt smittskyddsläkarens rekommendationer. Besöket kostar inget.

På dessa mottagningar kan du göra en hälsoundersökning:

Patientkort