På sjukhus finns både specialistläkarmottagningar och akutmottagningar. Det finns även speciella kliniker och sjukhus för äldresjukvård, så kallade geriatriska kliniker. Sjukhusvård kan innebära vårdbesök, dagvård eller inläggning på sjukhus.

En stor del av de behandlingar och undersökningar som görs på sjukhusen sker inom den öppna vården. Det betyder att du kommer till mottagningen för undersökning eller behandling och får gå hem igen när den är avslutad. Om du läggs in och får stanna på sjukhuset för att exempelvis opereras eller genomgå en behandling vårdas du i den slutna vården.

Remiss behövs

Du behöver en informationscentraler vid sina bibliotek. Hit kan både anhöriga och patienter vända sig för att få reda på mer.