Patientbrickan med dina personuppgifter används idag bara på vissa vårdinrättningar.

Patientbrickan, som tidigare var vanlig inom vården, är ett personligt plastkort med namn, personnummer och adressuppgifter. Idag är det vanligare att patienthandlingar märks upp elektroniskt.

Vad används patientbrickan till?

Patientbrickan används numera bara inom vissa vårdenheter för att märka upp patienthandlingar, som remisser eller recept med personuppgifter.

Plastbrickan kan inte användas som legitimation.

Måste jag ha en patientbricka?

Nej, idag märks patienthandlingar oftast elektroniskt.

Var kan jag få en patientbricka?

På de ställen inom vården där patientbrickan fortfarande används får du information om vart du ska vända dig för att få en bricka.