Vad gäller om du kommer från ett annat landsting eller ett annat land och behöver vård i Stockholms läns landsting?

Medborgare folkbokförd i Sverige

Om du är folkbokförd i Sverige har du rätt till vård på samma villkor som invånare i Stockholms läns landsting vid:

  • förlossning
  • abort
  • akut sjukdom/skada
  • primärvård (husläkare)

Du betalar endast den vanliga folkbokföring vid studier utomlands på Skatteverkets webbplats.

Övriga länder

Är du svensk medborgare men bor i ett land utanför EU/EES betalar du samma patientavgift för akut vård som en folkbokförd i Stockholm. Söker du däremot planerad vård gäller särskilda regler och avgifter. Kontakta Stockholms läns landsting för att höra om du har rätt till vård och hur mycket du i sådana fall ska betala för vården.

EU/EES-medborgare på tillfälligt besök i Stockholm

EU/EES-medborgare är de som har medborgarskap i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Om du har ett EU-kort

Med ett EU-kort eller ett provisoriskt intyg betalar du som är EU/EES-medborgare samma avgift vid akut och nödvändig vård som en invånare folkbokförd i Stockholms län.

Om du inte har ett EU-kort

Utan ett EU-kort betalar du som är EU/EES-medborgare hela vårdkostnaden själv. Ett läkarbesök på en akutmottagning på sjukhusen kostar mellan 2 000 och 2 200 kronor. Ett läkarbesök på närakut, jourmottagning eller husläkare kostar 1 775 kronor.

I vissa fall kan du få ersättning för dessa kostnader i efterhand via försäkringskassan i ditt hemland. Du har också möjlighet att få beloppet återbetalt via den vårdmottagning du har besök. Detta förutsätter att du vid ett senare tillfälle kan återkomma till mottagningen och då uppvisa ett EU-kort eller ett provisoriskt intyg som bekräftar att du vid vårdtillfället hade rätt till subventionerad vård i Sverige. Det provisoriska intyget söker du hos försäkringskassan i ditt hemland.

Om du är turist från Finland, Danmark, Norge eller Island

Du behöver inte visa ett EU-kort vid akut och nödvändig vård. En ID-handling räcker. Du betalar samma avgift vid akut och nödvändig vård som en folkbokförd invånare i Stockholms län.

Sverige har också en överenskommelse, konvention, med följande länder och provinser:

Algeriet

Algeriska medborgare och utlandssvenskar med ett giltigt pass betalar samma avgift vid akut vård som en invånare folkbokförd i Stockholms län.

Australien

Australiensiska medborgare och utlandssvenskar med ett giltigt pass betalar samma avgift vid akut vård som en invånare folkbokförd i Stockholms län.

Quebec

Personer bosatta i Quebec som förvärvsarbetar eller studerar i Sverige under kortare tid än ett år, och som har ett giltigt pass, betalar samma avgift vid akut vård som en invånare folkbokförd i Stockholms län.

Israel

Israeliska medborgare samt utlandssvenskar med ett giltigt pass betalar samma avgift vid förlossningsvård som en invånare i Stockholms län.

Schweiz

Schweiziska medborgare omfattas av samma förmåner som EU-medborgare vid uppvisande av EU-kortet.

Vad är nödvändig vård för personer som är sjukförsäkrade i ett EU-land?

Den ansvariga vårdgivaren som behandlar dig avgör vad som är nödvändig vård. Utgångspunkten för denna bedömning är att du ska kunna vistas i Stockholm den tid du har planerat, under trygga medicinska omständigheter. Därför räknas även vård som behövs på grund av kronisk sjukdom. Du ska alltså inte behöva avbryta en planerad vistelse och återvända till ditt hemland av medicinska skäl.

Nödvändig vård omfattar även provtagningar, medicinska kontroller, förebyggande mödra- och barnavård samt förlossning.

Om vården kan vänta tills du kommer tillbaka till ditt hemland betraktas den inte som nödvändig. Du kan därför ha rätt till mer vård om du tänker vistas här i till exempel fem månader än om du bara planerar att stanna några dagar.

Rätten till nödvändig vård ger inte möjligheter till vård om syftet med resan till Sverige är att söka vård.

Övriga länder (ej EU)

Turister från länder utanför EU eller konventionsland betalar hela vårdkostnaden själva vid akut och/eller planerad vård. Konventionsland kallas ett land med vilket Sverige har ett samarbetsavtal.