Varje dag behövs ungefär 100 liter blod för att hjälpa svårt sjuka och skadade i Stockholms län. I dag finns cirka 40 000 blodgivare. Det är knappt 3 procent av länets vuxna befolkning. För att säkra tillgången av blod behövs ytterligare 20 000 blodgivare.

Blod är en färskvara som bara håller i sex veckor. Behovet av blod är ofta större än tillgången. Att blodet finns när det behövs är livsviktigt.

Nästan alla vuxna kan ge blod. Grundkriteriet är att du är mellan 18 och 60 år, fullt frisk och väger minst 50 kilo. Kvinnor kan ge blod tre gånger under ett år och män fyra gånger under ett år.

Blodcentral eller blodbuss

I Stockholms län finns flera blodcentraler där du kan nyanmäla dig och ge blod. Om du vill kan du boka tid för dig och en kompis för ditt första besök. Läs mer under länken Bli blodgivare.

Det finns även blodbussar som besöker cirka 200 platser i länet. De fungerar som blodcentraler på hjul. Nu kan du också ge blod på Sveriges första trailer för blodgivning som finns uppställd flera dagar på vissa platser i länet. Läs mer under Blodcentralen Stockholm.

Första besöket

Vid ditt första besök på en blodcentral får du fylla i en hälsodeklaration. Det är för att du själv ska ta ställning till om du är tillräckligt frisk för att ge blod. Du får också lämna ett blodprov som visar om ditt blod är friskt och om dina blodvärden är bra.

Om allt ser bra ut kallas du till blodgivning efter fyra till fem veckor. Har du anmält dig på en blodbuss kallas du först när blodbussen på nytt besöker samma hållplats. Det kan dröja upp till fyra månader. Glöm inte att alltid ta med en giltig legitimation!

Blodgivning

Vid varje blodgivning ger du 4,5 deciliter blod. Det är ungefär en tiondel av blodet i din kropp. Det blod du ger testas varje gång för olika virussjukdomar.

Själva blodgivningen tar cirka tio minuter. Efteråt får du något att äta och dricka. Räkna med att hela besöket tar cirka 30 minuter. Efter varje blodgivning får du järntabletter för att ersätta det järn du förlorat.

Blodet används sedan vid blodtransfusioner, bland annat vid stora operationer, organbyten och olyckor som kräver mycket blod.

Har du frågor om blodgivning?

Funderar du på att bli blodgivare men behöver veta mer? Läs mer på bliblodgivare.nu eller kontakta din blodcentral för mer information.