Alla barn i Sverige har samma tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård, även de som är asylsökande eller lever gömda. Vuxna asylsökande har tillgång till vård som inte kan vänta, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning, enligt Lagen om sjukvård åt asylsökande med flera (2008:344).

Asylsökande är en person som sökt asyl i Sverige enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och väntar på besked om att få stanna i Sverige. Som asylsökande kan man inte folkbokföras. Alla asylsökande ska kunna uppvisa ett giltigt så kallat LMA-kort. LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande och kortet är en tillfällig handling för asylsökande i Sverige utgiven av Migrationsverket.

Hälsoundersökning

Både barn och vuxna som söker asyl i Sverige har rätt till en hälsoundersökning. Asylsökande får en kallelse till hälsoundersökning från någon av de vårdcentraler som har uppdrag att utföra hälsoundersökningen. Besöket kostar inget.

Vård till barn och ungdomar

Asylsökande barn har samma tillgång till hälso- och sjukvård som alla andra barn i Sverige. Även gömda barn har full tillgång till vård.

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år får gratis hälso- och sjukvård. Barn och ungdomar betalar heller inget för tandläkarvård. Undantag är besök på sjukhusens akutmottagningar som kostar 120 kronor.

Hälsovård för små barn

Barn som inte börjat skolan får hälsovård av sjuksköterska och läkare på barnavårdscentralen.

Hälsovård för skolbarn

Barn som börjat skolan får hälsovård av sköterska och läkare i skolhälsovården.

Barn och ungdomar kan vid behov besöka övrig vård, som till exempel Distriktstandvården. Akut är när du måste få hjälp inom de närmaste dagarna.

Hit vänder du dig för att få vård

Stockholms läns landsting har avtal med ett antal vårdcentraler som genomför hälsosamtal och stödsamtal, se länklistan under Mottagningar.

För övrig vård kan du gå till vilken vårdcentral du vill. Alla vårdcentraler i Stockholms län tar emot asylsökande. På mottagningen kan du träffa läkare och sjuksköterska, få remiss till specialist, recept på läkemedel med mera.

Om du drabbas av akut sjukdom eller skada ska du vända dig till en närakut eller sjukhusens akutmottagningar.

Vid behov av tandläkarvård, kontakta Folktandvården eller Distriktstandvården.

Vad kostar vården?

Den största delen av kostnaden för din vård betalas av staten. Men du får själv betala en så kallad patientavgift:

  • Ett läkarbesök på vårdcentralen/husläkarmottagningen kostar 50 kronor.
  • Ett besök för annan sjukvårdande behandling på vårdcentralen/husläkarmottagningen kostar 25 kronor.
  • Ett läkarbesök på en gynekologisk mottagning kostar 50 kronor, med eller utan remiss.
  • Ett besök hos Folktandvården eller Distriktstandvården kostar 50 kronor.
  • Ett besök hos specialistläkare kostar 50 kronor efter remiss från primärvården.
  • Hälsoundersökningen är gratis.
  • I övrigt gäller oftast samma avgifter som för folkbokförda i Sverige.

Rätt till tolk

Om du inte förstår svenska har du rätt att få hjälp av en språktolk när du besöker vården eller tandvården. Det kostar inget. Du eller ditt ombud ska säga till före besöket om du behöver tolk. Tolken kan vara med under besöket eller på telefon.

Råd på telefon

Om du behöver råd om hälsa och sjukvård eller vill veta vart du ska vända dig för att söka vård, ring Vårdomsorgs sjukvårdsrådgivning:

  • på svenska och engelska dygnet runt,
  • på arabiska, måndag–fredag dagtid, telefon 08-528 528 38.