Akut vård är den vård du behöver när du hastigt blir allvarligt sjuk eller skadad som till exempel om någon har akuta bröstsmärtor, svåra andningsbesvär, skallskador, medvetslöshet, svår akut huvudvärk, svåra buksmärtor, kramper, benbrott, djupa sårskador och större blödningar.

I situationer när du behöver omedelbar hjälp kan den akuta vården ges på plats genom ambulanssjukvården. För ambulans/akutbil/ambulanshelikopter ring 112!

Ambulanspersonalen avgör om du behöver komma till sjukhus för forsatt vård. Vid behov kan läkare kallas till platsen för bedömning och behandling.

Om du är osäker på vilken hjälp du behöver och var den finns ring , dygnet runt. Här får du vägledning både om din sjukdom, till vilken mottagning du ska gå och vid behov kan de också förmedla annan hjälp.

Akut vård som du söker själv finns inom närsjukvården, på vårdcentral/husläkarmottagning, närakut/jourmottagning eller vid sjukhusens akutmottagningar. Via Vårdomsorgs webbplats och Vårdomsorg på telefon får du hjälp att hitta rätt.

Lättare akuta tillstånd

För lindrigare sjukdomstillstånd och lättare olycksfall kan du under dagtid åka till din vårdcentral/husläkarmottagning och under kvällstid till din närakut/jourmottagning. Du kan söka dig fram på Vårdomsorg för att hitta kontaktuppgifter och öppettider i det område där du befinner dig. Om du är osäker på vart du kan vända dig, ring .

  • Vårdcentralerna har akuta tider varje vardag. Ring först så får du en tid för besök.
  • Närakuten är ett komplement till vårdcentraler och akutsjukhus. De flesta har öppet på kvällar, lördagar, söndagar och helgdagar när vårdcentralerna har stängt. Du kan komma utan att boka tid, men det är bäst att ringa först.

Har du tid att vänta ett par dagar kan du beställa tid hos din vårdcentral via internet, klicka på Mina vårdkontakter till höger.

Första hjälpen – ABC

Om du är först att påträffa en allvarligt sjuk eller skadad människa, kan du utan formell sjukvårdsutbildning ändå göra en viktig insats i väntan på annan hjälp.

Tänk på din egen säkerhet så att inte du själv blir skadad, exempelvis påkörd vid en trafikolycksplats, brand eller vid drunkningstillbud.

Varna andra om det finns risk att de också kan drabbas och olyckan förvärras, exempelvis genom att sätta upp en varningstriangel och varningsblinkers på din bil.

Påkalla hjälp av andra människor i omgivningen.

Om någon är akut skadad ring 112!

Larmmottagaren på 112 behöver ställa frågor om vad som hänt och hur många som verkar vara skadade. Du kan också få råd om vad du kan göra och hur du ger första hjälpen till en skadad människa.

Se till att både den skadade och du själv inte befinner er i fara, annars måste du om möjligt, lyfta/dra den skadade i säkerhet. Exempelvis om den skadade befinner sig i vatten, mitt på en trafikerad väg i en skymd kurva eller vid risk för brand.

Första hjälpen ska alltid ses som en första livsuppehållande åtgärd i väntan på kvalificerad hjälp. Dessa första insatser på en skadeplats brukar kallas första hjälpen och följer minnesregeln ABC, A för andning, B för blödning och C för chock.

Andning

Kontrolleras enklast genom försöka få den skadade att svara på tilltal. Om den skadade svarar på frågor fungerar andningen. Om du inte får någon reaktion eller dålig kontakt ska du misstänka att andningen kan vara otillräcklig. Kontrollera att ingenting täpper till luftvägarna i munnen. Försök sedan lägga den skadade på sidan med övre armens hand under kinden och övre benet uppdraget, böj försiktigt huvudet bakåt. Stötta kroppen så att den inte faller på rygg eller mage.

Blödning

Stoppa en eventuell blödning genom att trycka något mot såret, exempelvis ett förband eller ett ihopknölat/vikt klädesplagg mot det blödande såret. Försök hålla en blödande kroppsdel högt om det låter sig göras och utan att ett eventuellt sidoläge för andningen rubbas. Avsnörande förband med rep eller skärp skall bara användas om en arm eller ben har amputerats och blödningen inte kan stoppas genom att trycka något mot det. Avsnörningen skall inte göras direkt mot huden utan lägg något mjukt emellan.

Chock

Stanna hos den skadade och tala lugnande. Hjälpen är på väg. Skydda mot avkylning för att förebygga chock. Ta dock inte av blöta kläder utan täck med filtar eller klädesplagg. Ge ingen dryck.