• Alternativ telefoni

  Alternativ telefoni ordinerar hjälpmedel som texttelefon, bildtelefon eller fax till döva, dövblinda, vuxendöva, hörselskadade samt tal-, röst- och språkskadade.

  Kontakt

  Rosenlunds sjukhus
  Tideliusgatan 12, 9 tr
  118 95 Stockholm
  Taltelefon: 08-616 56 23
  Texttelefon: 08-616 62 93
  Fax: 08-616 56 28

  Läs på Vårdomsorg