• Privattandvårdsupplysningen

  Om du inte är nöjd med den behandling eller det bemötande du fått på en privat tandvårdsklinik kan du vända dig till Privattandvårdsupplysningen.

  Kontakt

  Box 1217
  111 82 Stockholm
  Telefon: 020-662 800

 • Tandvårdsenheten, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

  Om du har frågor som gäller rättigheter och beslut om tandvård för barn och ungdomar till om med 19 år eller tandvård för vissa sjuka, äldre och funktionshindrade kan du vända dig till Tandvårdsenheten på Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting.

  Frågor om regelverk kring vuxentandvård besvaras av Försäkringskassan.

  Kontakt

  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
  Box 6416
  113 82 Stockholm
  Barntel: 08-123 133 00
  Vuxentel: 08-08-123 131 30
  Telefontid vardagar 09.00-11.00 och 13.00-15.00

  Läs på Vårdomsorg