• Patientnämnden, PAN

  Patientnämnden är en opartisk instans som är fristående från sjukvården. Nämnden kan hjälpa till att lösa problem i all offentligt finansierad hälso- och sjukvård oavsett om den utförs av landsting, kommun eller privata vårdgivare, inklusive tandvård och omsorg.

  Patientnämnden kan inte utdöma skadestånd eller bestraffa någon. Du kan även vända dig till patientnämnden för att få information om landstingets patientförsäkring och skadeanmälan.

  Kontakt

  Box 17535
  Hornsgatan 15
  118 91 Stockholm
  Telefon: 08-690 67 00
  Telefontid: 08.30-16.00
  Fax: 08-690 67 18

  Läs på Vårdomsorg