• Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

  Det finns flera olika sätt att kontakta vården för att framföra dina synpunkter; antingen du vill klaga, få veta mer eller berätta om dina goda erfarenheter.

  Kontakt

  Box 6909
  Besöksadress: Hantverkargatan 11B
  102 39 Stockholm
  Telefon: 08-123 132 00