• Sjukresor

  Om du behöver söka vård på sjukhus, vårdcentral eller motsvarande kan du bli beviljad en så kallad sjukresa. Om du har frågor kring resekostnader eller vill begära ersättning för detta ska du kontakta Färdtjänstens kundtjänst.

  Kontakt

  Färdtjänsten
  Kundtjänst
  Box 30103
  104 25 Stockholm
  Telefon: 08-720 80 80
  Telefontid: vardagar 07.00-20.00, lördag och söndag 09.00-17.00

  Läs på Vårdomsorg