• Individuella vårdärenden, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

  Har du frågor eller synpunkter på vårdens tillgänglighet i länet, väntetider, valfrihet eller dina rättigheter som patient kan du vända dig till Individuella vårdärenden vid Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.

  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ansvarar för att vi som bor i länet får den vård vi behöver.

  Kontakt

  Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
  Box 6909
  102 39 Stockholm
  Telefon: 08-123 132 00

  Läs på Vårdomsorg