• Patientavgiftsfrågor - Enheten för individuella vårdärenden

  Om du har frågor om avgifter som du betalar när du söker vård kan du kontakta Enheten för individuella vårdärenden. Du kan även läsa mer i artikeln om avgifter. Läs om avgifter

  Kontakt

  Hälso- och sjukvårds-nämndens förvaltning
  Box 6909
  102 39 Stockholm
  Telefon: 08-123 132 00

  Läs på Vårdomsorg