• Läkemedelsförsäkring

  Om du skadats av ett läkemedel som sålts och lämnats ut i Sverige kan du få ersättning från Läkemedelsförsäkringen. Läs mer om läkemedelsskada i artikeln skadeersättning.

  Kontakt

  Läkemedelsförsäkringen
  Försäkringsbolaget Zürich
  Box 5069
  102 42 Stockholm
  Telefon: 08-579 330 00

  Läs på Vårdomsorg