• Landstingsarkivet

  Förlossningsjournal

  Om du är född före den 1 januari 1971 i Stockholms stad på en förlossningsklinik som numera är nedlagd, som till exempel Stockholms Allmänna BB, så finns journalen i Stockholms stadsarkiv. Om du är född på en förlossningsklinik i övriga länet och som nu är nedlagd finns din födelsejournal hos landstingsarkivet.

  Patientjournal

  På landstingsarkivet finns även äldre arkiv och arkiv från nedlagda verksamheter, läs mer på landstingsarkivets hemsida.

  Kontakt

  Box 4151
  141 04 Huddinge
  Telefon: 08-737 27 10
  Fax: 08-737 27 99

  Läs på Vårdomsorg