• Handikappupplysningen

  Handikappupplysningen är en telefontjänst dit alla som har frågor om handikapp och funktionsnedsättning kan ringa. Du även leta bland svaren och frågorna om funktionsnedsättning (se länken Hitta frågor och svar) eller skicka en anonym fråga. Här på Vårdomsorg kan du även läsa i vårt tema om funktionsnedsättning.

  Kontakt

  Hjalmar Cederströms gata 5
  Box 17519
  118 91 Stockholm
  Telefon: 08-690 60 10
  Texttelefon: 08-690 60 14
  Fax: 08-720 44 55

  Läs på Vårdomsorg