• Färdtjänst

  Färdtjänsten ansvarar för beställning och samordning av färdtjänst. Du kan läsa mer i artikeln om färdtjänst.

  Kontakt

  Box 30103
  104 25 Stockholm

  Frågor om färdtjänst:
  08-720 80 80

  Färdtjänsttaxi:
  08-555 78 100

  Specialfordon:
  08-720 80 00

  Automatbeställning:
  0220-11 44 11

  Resegaranti:
  0200-77 66 55

  Läs på Vårdomsorg