• Enheten för ambulanssjukvård, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

  Om du har frågor eller klagomål som rör ambulanssjukvården, ambulanshelikoptern, liggande persontransporter eller transport av avlidna kan du kontakta Enheten för ambulanssjukvård på Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.

  Kontakt

  Box 6909
  102 39 Stockholm
  Telefon: 08-123 132 00

  Läs på Vårdomsorg

  • Vad händer i ambulansen?