Alla har någon gång upplevt en sömnlös natt på grund av att man är stressad, uppjagad eller bekymrad över något i sin tillvaro. Det är jobbigt när det händer, men för det mesta är det inte farligt. Om det upprepar sig regelbundet är det naturligtvis viktigt att se över orsakerna till sömnbristen.

Sömn behövs för att kroppen och hjärnan ska få vila, återhämta sig och bearbeta intryck. Förr trodde man att sömnen var ett passivt tillstånd, men idag vet vi att sömnen är uppdelad i så kallade sömncykler. Varje cykel tar mellan en och två timmar. Cyklerna är:

  • Insomningsstadiet – stadium 1
  • Stabil sömn – stadium 2
  • Djup sömn – stadium 3 och 4
  • Drömsömn eller REM-sömn. REM står för Rapid Eye Movement, som betyder snabba ögonrörelser.

Kroppen är så sinnrikt konstruerad att den automatiskt kan ta igen förlorad sömn nästa natt. Sömnförlusten tas igen genom ökat djup – inte ökat tid. Är du däremot ständigt stressad kan det bli problem med att ta igen sömnbristen. Stress gör att du varvar upp, vilket stör sömnens kvalitet och gör att du inte blir riktigt utvilad.

Återhämtning när vi sover

Kroppens återhämtning och uppbyggnad sker under djupsömnen. Hjärnan arbetar då långsammare och tillverkningen av stresshormon går på sparlåga. Drömmar dyker upp då och då under de olika sömnstadierna, men de är vanligast under REM-sömnen. Då arbetar hjärnan aktivt på ett sätt som påminner om när man är vaken.

Vi behöver mellan sex och nio timmars sömn beroende på hur effektiv sömnen är. Tumregeln är sju timmar. Äldre behöver mindre sömn och yngre behöver mer. Sömnkvaliteten bestäms framför allt av:

  • Hur lång tid du har varit vaken. Ju längre tid du har varit vaken, desto djupare och snabbare sömn.

  • När på dygnet du sover. Det är lättast att sova när den biologiska klockan är inställd på natt och kroppens ämnesomsättning är låg.

Stress kan påverka sömnen

Var tredje person har sömnproblem till och från, utan att det direkt påverkar hälsan. Problem med sömnen blir allt vanligare. Kvinnor är mest drabbade. Sömnproblemen beror ofta på stress. Det kan till exempel handla om hårda krav på sig själv eller från omgivningen, eller brist på eget inflytande, både i arbetslivet och i hemmet.

Typiska stressymtom är husläkare om du haft problem med stress och sömnrubbningar under en längre tid. Allvarliga och långvariga sömnproblem leder ofta till sämre livskvalitet.