Lätta psykiska problem

Vid lättare psykiska problem, som sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner ska du i första hand vända dig till din Mina vårdkontakter.

Du kan även dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, . De som svarar kan även tala om vilken vårdcentral du är listad på.

Du kan även vända dig till patient- och stödföreningar. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

På andra språk

  • För råd på arabiska ring 08-528 528 38.
  • För råd på bosniska, kroatiska eller serbiska ring 08-528 528 96.