De flesta av oss har perioder när vi kan uppleva psykiska svårigheter av olika slag. Ofta går detta över efter ett tag, men om besvären fortsätter finns det behandling.

En sådan behandlingsform är söka psykoterapi på egen hand. Men då får du betala behandlingen själv.