När vi drabbas av en sjukdom, eller när någon som vi håller av gör det, är det lätt att känna sig väldigt ensam. Förhoppningsvis kan de personliga berättelser vi samlat här bidra till att ge stöd.

Att få läsa om hur andra upplever sin situation kan vara värdefullt, både för den som blivit sjuk men också för närstående.

Här har vi samlat berättelser där personer valt att sätta ord på sina upplevelser och dela med sig av sina erfarenheter. Personerna som blivit intervjuade har gjort det för att de vill hjälpa andra som befinner sig i en liknande situation.