I artiklar om alkohol kan du stöta på olika begrepp som ibland är svåra att förstå. Det kan till exempel vara måttlig konsumtion, riskbruk och alkoholberoende. Vad betyder de egentligen? Här får du en förklaring.

Standardglas

För att få ett gemensamt mått på alkoholkonsumtion används begreppet standardglas. Ett standardglas alkohol innehåller 12 gram ren alkohol och finns i ett glas bordsvin (12-15 cl), en flaska starköl (33 cl, 5 procent), ett litet glas dessertvin (8 cl) eller en grogg (knappt 4 cl sprit).

Måttlig alkoholkonsumtion

Den övre gränsen för måttligt regelbundet drickande ligger för män på 14 standardglas per vecka och för kvinnor på nio. Det kan för män motsvara två och för kvinnor lite drygt ett standardglas per dag. Att dricka sig berusad räknas aldrig som måttligt drickande.

Riskkonsumtion

Riskkonsumtion innebär att regelbundet dricka över en viss mängd alkohol per vecka. För dig som är man är det att dricka mer än 14 standardglas i veckan, vilket motsvarar 168 g alkohol eller 53 cl starksprit. För dig som är kvinna är det att dricka över nio standardglas i veckan, vilket motsvarar 108 g eller 34 cl starksprit. Med riskkonsumtion menar man också berusningsdrickande, som förklaras nedan. Båda dessa sätt att dricka alkohol innebär risk för skador. Ju mer och oftare du dricker, desto mer ökar risken för skador.

Berusningsdrickande

Allt berusningsdrickande innebär riskkonsumtion. Med berusningsdrickande menas att du som är man dricker fem eller fler standardglas och att du som är kvinna dricker fyra eller fler standardglas vid ett och samma tillfälle. Riskerna med att bli berusad omfattar inte bara alkoholens direkta fysiska effekter utan också indirekta effekter som till exempel ökad risk för olyckor, våld och andra skador.

Alkoholberoende

Inom sjukvården används begreppet alkoholberoende som diagnos, en sjukdomsbeteckning. För diagnosen alkoholberoende krävs att man under det senaste året känt av minst tre av följande sex tillstånd:

  • Ett starkt behov ("sug") eller tvång att dricka alkohol
  • Svårigheter att kontrollera alkoholkonsumtionen (kontrollförlust)
  • Att det krävs mer alkohol för att uppnå samma effekt (toleransökning)
  • Att du drabbas av besvär när du slutar dricka (abstinenssymtom)
  • Tilltagande ointresse för andra saker på grund av alkohol
  • Fortsatt konsumtion trots kroppsliga eller psykiska skador.

Missbruk

Inom sjukvården används också begreppet missbruk av alkohol som sjukdomsdiagnos. Ett missbruk påverkar livssituationen genom att man missköter sitt arbete, kör bil när man är påverkad eller kan hamna i farliga situationer som slagsmål eller bli sexuellt utnyttjad. Relationen till familj och närstående påverkas också av missbruket.

Fråga om råd

Undrar du något om beroende? Kanske har någon annan undrat samma sak. Leta upp din fråga eller ställ en egen fråga till personal inom vården under Mina vårdkontakter.