Livmoderbedövning är en metod som används för att lindra smärta vid förlossningar. Metoden kallas även livmoderhalsbedövning, para-cervikalblockad, PCB eller Västerviksmetoden och innebär att man sprutar in lokalbedövning kring livmoderhalsen.

Livmoderbedövning ges när förlossningen är i gång och livmoderhalsen öppnat sig cirka 4 centimeter. Metoden är vanligast bland omföderskor. Bedövningen tar bort smärtan från värkarna, men precis som vid ryggbedövning känner du av trycket från barnets huvud.

Förberedelser

Bedövningen ges när du är i ett aktivt skede av förlossningen och du har regelbundna och starka värkar. Det tar ungefär 30 minuter att förbereda bedövningen.

Innan bedövningen får du en infartskanyl i handen eller i armen. Barnmorskan sticker dig på ovansidan av handen eller i armvecket och för in en tunn liten plastslang i ett ytligt blodkärl. Slangen fästs på huden och får sitta kvar så att vårdpersonalen lätt kan ge exempelvis dropp om det skulle komma att behövas.

Barnets hjärtljud och dina värkar registreras med hjälp av en så kallad CTG-apparat.

Så går det till

Det är en läkare eller en barnmorska som ger dig bedövningen. Du får ligga som vid en gynekologisk undersökning. Bedövningsmedlet ges med en spruta via slidan upp i vävnaderna på båda sidor om livmoderhalsen. Bedövningen ges mellan två värkar. Den blockerar de nerver som leder smärtan från modermunnen. Det gör inte särskilt ont. Bedövningen verkar snabbt och effekten sitter i en till två timmar. Behandlingen kan upprepas två gånger.

Livmoderbedövning kan vara en bra metod för att lindra smärtan när förlossningen går snabbt men du ändå behöver få en paus från smärtan och det inte finns tid att ge ryggbedövning.

Eftervård

Det behövs ingen särskild eftervård, bedövningen släpper av sig själv.

Nackdelar

Bedövningen varar inte särskilt länge. Den kan försvaga värkarbetet, som då måste stimuleras med hjälp av dropp. Bedövningen verkar inte i slidan, bäckenbotten eller ändtarmen. Barnets hjärtfrekvens kan förändras något och därför använder man fosterövervakning. I de flesta fall återgår hjärtfrekvensen till det normala av sig själv.

Fråga om råd

Undrar du över något kring smärtlindring vid förlossning? Fråga din barnmorska på barnmorskemottagningen eller kontakta din förlossningsklinik.

Du kan också fråga en sjuksköterska via internet och få ett personligt svar inom en timme genom att logga in på Vårdomsorgs e-tjänst Mina vårdkontakter.

Du kan även dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, . De som svarar kan även tala om på vilken vårdcentral du är listad.

För råd på arabiska, ring 08-528 528 38.