Barn tycker oftast att det är obehagligt när vuxna är berusade. När du dricker alkohol blir din reaktionsförmåga sämre. Har du barn och är beroende av alkohol bör du söka hjälp. Känner du något barn vars föräldrar dricker för mycket vin, öl eller sprit bör du prata med föräldrarna och vid misstanke om att barnet far illa anmäla till socialtjänsten.

Att ta ett glas vin eller en drink någon gång kan vara gott. Oftast innebär det inget negativt. Men tänk på att du förlorar närvaro och reaktionsförmåga även efter ett glas vin. Det är till exempel därför det finns strikta regler när det gäller bilkörning.

Om du har barn kan det vara bra att tänka till lite extra och fundera över dina alkoholvanor. För barnet är det ingen tvekan om att det är bäst med nyktra föräldrar. Det är viktigt att ditt barn mår bra och känner sig tryggt.

En fråga om livsstil

Det kan vara intressant att föra anteckningar över sin alkoholkonsumtion under en tid, till exempel under två till fyra veckor. Använd din veckokalender och skriv upp allt du dricker, mängd och typ av alkohol för att se på vilken nivå du befinner dig. En del blir förvånade över hur mycket de dricker.

Mycket är slentrianmässigt drickande och ganska lätt att skära ned på. Någon större livsstilsförändring behöver det inte bli. Du behöver inte vara särskilt pressad eller olycklig för att dricka mer än vad kroppen och psyket mår bra av. Det handlar oftare om dåliga vanor, ett socialt mönster, som man halkat in i. Fundera på om du använder alkohol för att belöna dig, umgås och hantera vardagslivets stress.

Hur kan jag se om ett barn behöver hjälp?

Det kan vara svårt att upptäcka om ett barn kommer från en familj där en eller båda föräldrarna är beroende av alkohol. Barn är mycket duktiga på att dölja problem hemma och försöker oftast skydda föräldrarna. Ett tecken kan vara att barnen ofta är extra trötta och okoncentrerade efter helgen. Det kan också märkas på att barnet stannar länge i skolan eller på fritids för att slippa gå hem.

Om du misstänker att ett barn har problem bör du eller någon annan försöka prata med barnet. Skolkuratorn, psykologen eller skolsköterskan brukar vara bra på att prata om känsliga ämnen. Prata sedan med föräldrarna.

Om föräldrarna har alkohol- eller drogproblem, och barnet far illa, bör du anmäla detta till socialtjänsten, så familjen kan få den hjälp den behöver. Håll kontakt med familjen om det är möjligt. Allt stöd behövs även då de fått professionell hjälp.

Om du i din yrkesutövning, till exempel inom barnomsorgen eller hälso- och sjukvården, kommer i kontakt med barn som du tror far illa är du enligt lag skyldig att anmäla din misstanke till socialtjänsten. Du måste inte ha konstaterat att barnet far illa. Det räcker med en misstanke. Det är socialtjänsten som har utredningsansvaret.

När är man beroende?

Alkoholvanan blir negativ när du måste fortsätta trots att de kroppsliga, psykiska och sociala följderna blir negativa. Då har du blivit beroende. Om du känner att du inte kan kontrollera ditt alkoholintag bör du söka hjälp. Att försöka bryta ett beroende på egen hand är svårt.

Fråga om råd

Känner du att du nog dricker mer än vad som är bra för dig? Har du en anhörig som du tror behöver hjälp? Då kan du ställa en fråga till experter som arbetar inom beroendevården i Stockholms län. Klicka på länken Fråga om beroende uppe till höger.

Kanske är din fråga redan besvarad. Leta i svarsbanken innan du ställer en fråga. De som svarar har tyvärr inte möjlighet att svara på alla frågor.

Du kan dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, . De som svarar kan även tala om vem som är din husläkare.

Du kan även dygnet runt fråga en sjuksköterska via internet genom att logga in på Mina vårdkontakter och få ett personligt svar inom två timmar. Här får alla som frågar svar.

För råd på arabiska ring 08-528 528 38.

För råd på bosniska, kroatiska eller serbiska ring 08-528 528 96.

Du kan också ringa till Alkohollinjen. De ger stöd per telefon till dig som vill ha hjälp att förändra dina alkoholvanor och till anhöriga som behöver stöd. Samtalet är kostnadsfritt och den som ringer kan vara anonym. Du når Alkohollinjen på telefon 020-84 44 48.

Sök vård

Om du har frågor om alkohol och dess risker eller behöver hjälp kan du vända dig till din husläkare, företagsläkare, ringa Alkohollinjen eller ta kontakt med någon av länets beroendemottagningar. Det finns också flera stödorganisationer som arbetar med alkoholberoende.

Adress och telefonnummer till en vårdmottagning hittar du genom att klicka på Mottagningar uppe till höger. Nu finns även möjlighet att kontakta vissa mottagningar och beställa tid via internet. .

Läs mer

Läs mer genom att klicka på länkarna uppe till höger.