För de allra flesta människor räcker det med en dos av vaccinet mot den nya influensan A(H1N1), allmänt kallad svininfluensan. Det slår Läkemedelsverket fast.

Barn under 13 år och personer med nedsatt immunförsvar rekommenderas fortfarande att ta två doser för att få ett fullgott skydd mot svininfluensan.

För friska vuxna, inklusive friska gravida kvinnor, ger en dos vaccin fullgott skydd. Även för personer som ingår i en riskgrupp men har fullgott immunförsvar räcker det med en vaccindos.

Läkemedelsverket utreder just nu om barn i åldersgruppen 6 månader till 3 år som inte ingår i någon riskgrupp också bör vaccineras. Besked väntas inom kort.