E-recept innebär att läkaren skickar receptet elektroniskt från sin dator till apoteket. Du kan gå till vilket apotek du vill i Sverige för att hämta din medicin. För att få hämta läkemedlen krävs legitimation. Hämtar du åt någon annan behöver du även en fullmakt. En sådan blankett finns att hämta på apoteket.

Idag är det vanligast att läkare skriver ett e-recept vid förskrivning av läkemedel. Han eller hon skriver receptet i sin dator och skickar det via en säker elektronisk förbindelse till apoteket. Receptet finns sedan tillgängligt på alla apotek i Sverige.

Pappersrecept förekommer alltmer sällan.

Förnyelse av recept

Om du ska förnya ett recept, men inte behöver träffa läkaren, ringer du läkaren. Du kan också kontakta vårdcentralen eller läkaren via Mina vårdkontakter.