Alkohol finns överallt. Till skillnad från narkotika är det både lagligt och socialt accepterat att dricka öl, vin och sprit. Det är snarare den som avstår som skiljer sig från mängden. Just därför kan det lätt bli för mycket och för ofta - så att man till slut förlorar kontrollen över sitt drickande.

Alkoholproblem är den vanligaste formen av beroende- och missbruksproblem i Sverige och resten av västvärlden. Cirka 18 procent av männen och cirka tio procent av kvinnorna i Sveriges vuxna befolkning har problem med alkohol i olika grad. En av fyra har någon i sin närhet med alkoholproblem.

När du dricker för mycket?

Läkares rekommendation för att inte riskera att hamna i ett beroende eller missbruk är att hålla sig till måttligt drickande. Med måttligt menas att du regelbundet inte konsumerar annat än mindre mängder och att du inte heller dricker dig berusad ens vid enstaka tillfällen. Att dricka för mycket, liksom att bli berusad då och då, kan skada din hälsa.

Varje gång du dricker dig berusad kan ses som en risk för olycksfall och sociala problem. Regelbundna berusningar påverkar hjärnan så att risken för att bli beroende ökar mycket på lång sikt. Tänk på att det finns individuella risker - till exempel är risken att fastna i ett beroende större om du har nära släktingar som har eller har haft alkoholproblem.

Du kan läsa mer om vad som är måttligt drickande och hur stort ett standardglas är i Mina vårdkontakter.

Råd till anhörig

Du som är anhörig kan också behöva stöd. Det kan du få från en stödorganisation. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation. Om din anhörige har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för din anhöriges vård.

Du kan också ringa Alkohollinjen om du behöver stöd.