Spädbarn och småbarn skadar sig oftast i hemmet medan äldre barn som börjat skolan skadar sig utomhus, på lekplatser, sport- och idrottsanläggningar och i trafiken. Det är relativt få barn i Sverige som dör på grund av olycksfall.

Omkring vart tionde barn måste varje år söka läkarvård på akutmottagning efter olycksfall. Av tio barn är sex pojkar och fyra flickor. Även om få barn i Sverige dör på grund av olycksfall, är skador efter olyckor den vanligaste dödsorsaken bland barn. De vanligaste orsakerna till dödsolycksfall är trafikskador, drunkning, brand- eller brännskador, kvävning och förgiftning.

Spädbarn och små barn

Barn är nyfikna. De lär sig genom att utforska omvärlden, genom att känna och smaka. De förstår inte alltid vad som är farligt. Eftersom barnet inte är färdigutvecklat har det heller inte kontroll över sin kropp och sina rörelser på samma sätt som en vuxen.

Bland spädbarn och små barn sker de flesta olyckorna inomhus i bostaden. Fallolyckor är vanligast. Det händer att spädbarn ramlar ner från skötbordet, barnstolen eller barnvagnen, alltså ställen där många föräldrar upplever att de har uppsikt över barnet. Små barn snubblar ofta eller klättrar omkring och ramlar ner från till exempel trappor, fönster eller balkongen. Många skadar sig i huvudet eller ansiktet och några få drabbas av hjärnskakning. Bränn-, skåll-, skär- och klämskador är heller inte ovanliga, liksom förgiftningar av hushållskemikalier och läkemedel.

Skolbarn och tonåringar

Skolbarn och tonåringar skadar sig oftare utomhus än inomhus, på till exempel lekplatser, idrottsplatser och i trafiken. Fallolyckor är vanliga. Många barn ramlar och slår sig från gungor, klätterställningar och rutschbanor. När barnen leker och idrottar är det vanligt att de av misstag krockar eller får slag och sparkar av varandra. Vanliga skador är stukningar, vrickningar och frakturer.

Äldre barn och tonåringar drabbas av förgiftningar på ungefär samma sätt som vuxna. Många experimenterar med olika droger, som alkohol och läkemedel eller till och med sniffning och narkotika. Alkoholförgiftning är vanligt och det förekommer att tonåringar dricker giftig alkohol, som metanol, av misstag.

Förebygg!

Tips för hemmet

 • Montera spärranordningar på fönster och balkongdörrar.
 • Montera ugn- och spisskydd, tippskydd på spisen, öppningsskydd på ugnsluckan och spärranordningar på luckor och lådor i kök.
 • Elinstallationer ska vara gjorda av fackmän. Kontrollera att ledningar i badrum, kök, tvätt och på balkongen är jordade, undvik lösa sladdar på golven, installera en jordfelsbrytare och sätt petskydd i vägguttagen.
 • Förvara mediciner och kemikalier så att barn inte kan komma åt dem.
 • Montera tippskydd på bokhyllor.
 • Montera halkskydd och grindar i trappor.
 • Ha halkskydd under mattor samt halkmatta i duschen och badkaret.
 • Var uppmärksam när du köper barnartiklar som vagnar, möbler och leksaker. På Konsumentverkets webbplats finns tips om vad du bör tänka på, se länken.

Tips utomhus

 • Reflexer på barnens kläder samt på barnvagn.
 • Bilbarnstol eller bilbälte i bilen.
 • Hjälm vid cykling eller mopedåkning.
 • Alltid flytväst på sjön. Även iland, när barnen leker vid vatten.
 • Motionera gärna och använd skydd vid sport och idrott.