De flesta läkemedel som används till barn är inte utprovade på barn. Nedan finner du information från Kloka Listan om barn och läkemedel och även några tips när det gäller läkemedelsbehandling för barn.

Barn är inte små vuxna. Barn omsätter läkemedel olika snabbt i olika åldrar, vilket leder till att dosen och doseringsintervallet kan variera trots att man tagit hänsyn till hur mycket barnet väger.

Läkemedelsomsättningen hos barn

Läkemedelsomsättningen hos nyfödda barn och spädbarn upp till ungefär sex månader är ofta långsammare än hos äldre barn och vuxna. Detta beror på att organen i barnets kropp inte är fullt utvecklade.

Barn mellan ett och tre år omsätter i vissa fall läkemedel snabbare än vuxna, vilket kan betyda en högre dosering per kilo kroppsvikt och dygn än för andra åldrar.

Biverkningar hos barn

Barn kan få andra typer av läkemedelsbiverkningar än vuxna. Ju yngre barn desto svårare är det att identifiera biverkningarna.

Att ge läkemedel till barn

Det kan vara svårt att få barn att ta läkemedel. Det är viktigt att du som vårdnadshavare följer de råd och anvisningar som läkare, sjuksköterskor och apotek ger.

Det är bra om barnet självt kan ta del i sin egen medicinering. Men tänk på att det är du som vårdnadshavare som bestämmer och har ansvaret.

Många läkemedel i flytande form, framför allt penicilliner, smakar illa. Föräldrar underskattar många gånger barnets förmåga att ta tabletter.

  • Pröva med tabletter till barn från cirka tre års ålder. Det är bra om barnet redan på mottagningen kan få prova om det går att svälja tabletten.
  • Om det är nödvändigt att krossa tabletten följ noga de instruktioner som du fått. Endast tabletter som är avsedda att delas bör användas när lägre dos krävs. Det finns annars en stor risk för feldosering.
  • Det är lättare att svälja läkemedel tillsammans med någon trögflytande vätska, till exempel fruktyoghurt, gärna med fruktbitar i.
  • Blanda inte läkemedlet med favoritmaten eftersom det är svårt att dölja medicin som smakar illa.
  • Det är aldrig bra att försöka lura barnet att ta sin medicin.
  • Det kan vara svårt att få barn att börja med inhalationsbehandling, det vill säga läkemedel som ska andas in. På många mottagningar finns specialutbildade sjuksköterskor som kan förmedla många praktiska råd.

När det gäller tabletter som inte får delas eller krossas kan du rådfråga ditt lokala apotek hur du ska göra.

Fråga om råd

Om du är osäker på hur du ska göra kan du dygnet runt fråga en sjuksköterska via internet. Du får ett personligt svar inom två timmar genom att logga in på Vårdomsorgs e-tjänst Mina vårdkontakter.